Legislatie Deratizare – Dezinfectie – Dezinsectie

  • Ordinul MS nr. 536/1997 art. 52 complet:

Curăţarea, dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea, precolectarea şi evacuarea deşeurilor solide se vor face cu respectarea următoarelor condiţii:

a) Curăţarea şi dezinfecţia:
Prin curăţare se înţelege îndepărtarea mecanică (manuală şi/sau automată) a oricăror forme de deşeuri,
detritusuri, praf sau depuneri de materiale nefolositoare, rezultate în urma activităţilor umane, în unitatea de folosinţă publică. Prin dezinfecţie se înţelege reducerea numărului de germeni saprofiţi şi distrugerea germenilor patogeni prin mijloace fizice sau chimice; cea mai ieftină metodă de dezinfecţie este spălarea cu apă fierbinte (77°- 82°C timp de 1 minut), urmează în ordinea costului spălarea cu un detergent anionic şi dezinfecţia cu o substanţă chimică;
– pardoselele se curăţă cu ştergătorul umezit cu un detergent anionic; dezinfecţia chimică se face numai dacă suprafeţele sunt vizibil murdărite cu sânge sau lichide biologice; măturatul uscat este interzis;
– covoarele şi mochetele se curăţă prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf; aspiratorul de praf trebuie prevăzut cu două filtre, pentru împiedicarea diseminării prafului bacterian; covoarele şi mochetele se curăţă cu detergent adecvat, periodic sau când sunt vizibil murdare; măturatul uscat este interzis;
– pereţii şi plafoanele, dacă sunt finisate cu materiale lavabile, se curăţă cu detergent anionic, periodic şi când sunt vizibil murdărite; în cazul finisajelor nelavabile, curăţarea se face cu aspiratorul de praf;
– mobila şi pervazurile se şterg de praf, zilnic, cu material moale, impregnat, pentru a reţine praful; obiectele aflate la înălţime şi tapiţeria mobilei se vor curăţa, zilnic, cu aspiratorul de praf;
– W.C.-urile şi pisoarele se curăţă şi se dezinfectează cu perie, praf de curăţat şi detartrant; colacul de W.C. se şterge cu detergent anionic; dezinfecţia chimică se va face când W.C.-ul a fost folosit de o persoană suferind de o boala diareica acuta.
– cada de baie se spală şi se dezinfectează cu praf de curăţat conţinând o substanţă clorigenă sau cu detergent anionic lichid, urmat de dezinfecţie cu o substanţă clorigenă; operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client;
– cabina pentru duş: pereţii şi cada se curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf de curăţat conţinând o substanţă clorigenă; operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client; perdelele de la băi şi duşuri se spală o dată pe săptămână;
– chiuveta va avea suprafaţa intactă şi nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn; nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele; chiuveta se curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf de curăţat, inclusiv interiorul robinetului, folosind o perie subţire;
– săpunul şi dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic; este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun pulbere, săpun lichid sau fulgi de săpun; savonierele şi distribuitoarele de perete se curăţă şi se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere;
– alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele etc. se curăţă cu detergent anionic, zilnic;
– echipamentele şi materialele de curăţenie: cârpele, bureţii, periile, ştergătoarele se spală zilnic cu detergenţi anionici şi se clătesc cu apă fierbinte; se usucă şi se depozitează uscate.

b)Dezinsectia si deratizarea:
Dezinsecţia periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operaţiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor.

c) Precolectarea deseurilor solide
Colectarea reziduurilor solide în recipiente metalice sau în cutii, cu pungi din material plastic, închise etanş, şi evacuarea ritmică a acestora, cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire.

d) Depozitarea deseurilor solide
Amenajarea de încăperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide, racordate la un hidrant şi la reţeaua de canalizare, pentru a putea fi curăţate la necesitate, cât şi pentru spălarea şi dezinfecţia recipientelor.